Thi thiên 127
BPT

Thi thiên 127

127
Mọi điều tốt lành đều do Thượng Đế // ban cho
Bài ca khi đang đi lên đền thờ. Do Sô-lô-môn sáng tác.
1Nếu Chúa không cất nhà,
thì thợ xây cũng trở thành vô dụng.
Nếu Chúa không canh giữ thành,
thì các lính canh chẳng làm được gì.
2Uổng công cho các ngươi là kẻ thức dậy sớm,
đi ngủ trễ, lo làm ăn.
Chúa ban giấc ngủ ngon cho kẻ Ngài yêu.
3Con cái là món quà#món quà 127:3 Hay “di sản.” Từ ngữ nầy thường ám chỉ đất đai mà Thượng Đế cấp cho mỗi gia đình trong Ít-ra-en. Chúa ban;
trẻ thơ là phần thưởng của lòng mẹ.
4Con cái sinh ra trong khi cha còn trẻ
như mũi tên trong tay chiến sĩ.
5Phước cho người nào có đầy tên trong giỏ.
Họ sẽ có ưu thế khi chống nhau với kẻ thù nơi cửa thành#cửa thành 127:5 Đây có thể nghĩa là đánh nhau với quân thù để bảo vệ thành phố hay là thắng một vụ kiện được xét xử nơi cửa thành..

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.