Thi thiên 126
BPT

Thi thiên 126

126
Lời cầu xin Chúa mang dân Ngài // trở về
Bài ca khi đang đi lên đền thờ.
1Lúc Chúa mang các tù nhân trở về Giê-ru-sa-lem#trở về Giê-ru-sa-lem 126:1 Hay “khi CHÚA phục hồi lại Xi-ôn.” Xem chữ “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.,
thì chúng tôi tưởng như đang nằm mơ.
2Chúng tôi vui cười sung sướng,
hát lên bài ca hân hoan.
Các nước khác thấy thế liền nói,
“Chúa đã làm các việc lớn cho họ.”
3Chúa đã làm những việc lớn lao cho chúng ta,
chúng ta lấy làm mừng rỡ.
4Chúa ôi, xin mang các tù nhân chúng tôi về,
như Ngài đã mang suối nước vào sa mạc.
5Kẻ nào vừa trồng vừa khóc,
sẽ hát mừng vào mùa gặt.
6Kẻ vừa gieo giống#gieo giống 126:6 Hay “mang theo của cải.” vừa rơi nước mắt,
sẽ trở về vui hát, mang bó lúa mình.