YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 126

126
Lời cầu xin Chúa mang dân Ngài trở về
Bài ca khi đang đi lên đền thờ.
1Lúc CHÚA mang các tù nhân trở về Giê-ru-sa-lem,#126:1 trở về Giê-ru-sa-lem Hay “khi CHÚA phục hồi lại Xi-ôn.” Xem chữ “Xi-ôn” trong Bảng Giải Thích Từ Ngữ.
thì chúng tôi tưởng như đang nằm mơ.
2Chúng tôi vui cười sung sướng,
hát lên bài ca hân hoan.
Các nước khác thấy thế liền nói,
“CHÚA đã làm các việc lớn cho họ.”
3CHÚA đã làm những việc lớn lao cho chúng ta,
chúng ta lấy làm mừng rỡ.
4CHÚA ôi, xin mang các tù nhân chúng tôi về,
như Ngài đã mang suối nước vào sa mạc.
5Kẻ nào vừa trồng vừa khóc,
sẽ hát mừng vào mùa gặt.
6Kẻ vừa gieo giống#126:6 gieo giống Hay “mang theo của cải.” vừa rơi nước mắt,
sẽ trở về vui hát, mang bó lúa mình.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy