Thi thiên 12
BPT

Thi thiên 12

12
Cầu xin được tránh khỏi kẻ dối gạt
Soạn cho nhạc trưởng. Theo điệu sê-mi-nít#. Bài ca của Đa-vít.
1Lạy CHÚA xin giải cứu tôi
vì người nhân đức không còn nữa;
không còn tín hữu chân thật trên mặt đất.
2Ai cũng lừa dối người láng giềng mình;
chúng nói một đằng, định bụng một nẻo.
3Xin CHÚA hớt môi người nịnh hót,
cắt lưỡi kẻ khoe khoang.
4Chúng bảo, “Lưỡi chúng ta sẽ giúp chúng ta đắc thắng.
Chúng ta muốn nói gì cũng được;
chẳng ai cai trị chúng ta cả.”
5Nhưng CHÚA phán, “Bây giờ ta sẽ đứng dậy
vì kẻ nghèo bị ức hiếp quá mức.
Vì họ rên siết nên ta sẽ cứu giúp họ.”
6Lời CHÚA rất tinh sạch,
như bạc đã được tinh luyện
bằng lửa, đến bảy lần.
7Lạy CHÚA, xin giữ gìn chúng tôi;
Ngài luôn bảo vệ chúng tôi khỏi những kẻ như thế.
8Kẻ ác vây quanh chúng tôi,
khi con người đề cao việc ác.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.