YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 107

107
Quyển 5
(Thi thiên 107–150)
Thượng Đế giải cứu khỏi nhiều gian nguy
1Cảm tạ CHÚA vì Ngài nhân từ.
Tình yêu Ngài còn đời đời.
2Hỡi những ai được CHÚA cứu hãy ca ngợi Ngài.
Ngài đã giải cứu họ khỏi tay kẻ thù
3và đã tập họp họ lại từ các quốc gia,
Ngài khiến các kẻ áp bức họ cũng thương hại họ từ Đông đến Tây, từ Bắc đến Nam.#107:3 Nam Hay “Biển.” Đây ám chỉ các vùng bờ biển quanh Địa-trung-hải.
4Một số đã lưu lạc trong sa mạc,
không tìm được thành nào để sống.
5Họ bị đói khát,
chán nản cùng cực.
6Trong cơn khốn đốn họ kêu la cùng Thượng Đế,
thì Ngài giải thoát họ khỏi mọi cảnh khốn khổ.
7Ngài dẫn họ thẳng đến thành
có thể ở được.
8Họ phải cảm tạ CHÚA vì tình yêu
và những phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
9Ngài cho họ đã khát
và no đủ.
10Một số ngồi trong cảnh ảm đạm tăm tối;
họ đang đau khổ trong xiềng xích.
11Họ đã chống báng lời phán của Thượng Đế,
không thèm nghe lời khuyên của Đấng Chí Cao.
12Do đó Ngài bắt họ lao khổ để hạ tính tự phụ của họ,
không ai giúp đỡ họ.
13Trong cơn khốn đốn, họ kêu xin cùng CHÚA,
Ngài liền giải cứu họ ra khỏi cảnh hiểm nghèo.
14Ngài mang họ ra khỏi cảnh ảm đạm đen tối,
bẻ xiềng xích họ.
15Họ phải cảm tạ CHÚA vì lòng yêu thương
và các phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
16Ngài phá các cổng đồng
và cắt song sắt.
17Một số ngu dại chống nghịch Thượng Đế,
mang lấy khốn khổ do hậu quả của việc ác mình làm.
18Họ không thiết ăn uống
đến nỗi suýt chết.
19Trong cơn khốn đốn họ kêu la cùng CHÚA,
Ngài liền giải cứu họ ra khỏi cảnh khốn khổ.
20Ngài ra huấn lệnh và chữa lành,
cứu họ khỏi chết.
21Họ phải cảm tạ CHÚA vì tình yêu
và các phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
22Họ phải dâng của lễ cảm tạ Ngài.
Hớn hở thuật lại những việc tay Chúa làm.
23Có kẻ dùng tàu biển
buôn bán trên các đại dương.
24Họ thấy những điều CHÚA có thể làm,
những phép lạ Ngài thực hiện trong biển sâu.
25Chúa phán thì giông tố nổi lên,
thổi sóng cuồn cuộn.
26Tàu bè bị chòng chành, khi trồi lên cao chót vót,
lúc sụp xuống nơi thẳm sâu.
Trận bão dữ dội đến nỗi họ hết hi vọng.
27Họ đi lảo đảo và ngã té như người say.
Họ lúng túng không biết làm sao.
28Trong cơn khốn khổ họ kêu la cùng CHÚA,
Ngài liền giải cứu họ khỏi nỗi hiểm nguy.
29Ngài khiến bão lặng và dẹp yên các lượn sóng.
30Họ vui mừng vì bão yên.
Thượng Đế hướng dẫn họ đến bến mà họ muốn đi.
31Họ phải cảm tạ CHÚA về tình yêu
và các phép lạ Ngài làm cho dân Ngài.
32Họ phải ca ngợi sự cao cả Ngài trong hội các dân;
họ phải ca ngợi Ngài trong buổi hội các bô lão.
33Ngài biến sông ngòi ra sa mạc,
và suối nước ra đất khô.
34Ngài biến đất màu mỡ ra đất mặn
vì dân cư sống ở đó gian ác.
35Chúa biến sa mạc ra ao hồ,
và đất khô ra suối nước.
36Ngài cho kẻ đói khổ lập nghiệp tại đó
để họ xây thành định cư.
37Họ gieo giống trong đồng ruộng và vườn nho,
họ được trúng mùa.
38Thượng Đế ban phước cho họ,
dân số họ gia tăng.
Gia súc cũng không sụt giảm.
39Nhưng vì thiên tai, khốn khổ và buồn thảm,
dân số gia đình họ sút giảm và suy yếu.
40Chúa cho thấy Ngài bất bình với các nhà lãnh đạo họ
cho nên Ngài bắt họ lưu lạc trong sa mạc không lối đi.
41Nhưng Ngài mang kẻ nghèo khó ra khỏi cảnh khổ,
khiến gia đình họ gia tăng như bầy cừu.
42Những người ngay thẳng vui vẻ khi nhìn thấy điều nầy,
nhưng kẻ ác làm thinh.
43Kẻ nào khôn ngoan sẽ ghi nhớ việc đó
và suy gẫm về tình yêu của CHÚA.

Currently Selected:

Thi thiên 107: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy