YouVersion Logo
Search Icon

Thi thiên 1

1
Quyển 1
(Thi thiên 1–41)
Hai lối sống
1Phúc cho người nào
không nghe theo kẻ ác,
không bước trong nẻo tội nhân,
chẳng làm như kẻ xấc láo.
2Nhưng yêu mến lời dạy của CHÚA,
và suy tư lời ấy đêm ngày.
3Họ lớn mạnh như cây mọc cạnh suối nước,
sinh hoa quả đúng mùa,
lá chẳng khô héo.
Mọi việc họ làm đều thành công.
4Kẻ ác chẳng được như vậy.
Chúng giống như trấu bị gió thổi bay tứ tung.
5Cho nên kẻ ác sẽ chẳng thoát khỏi
sự trừng phạt của Thượng Đế.
Tội nhân cũng không thể nào
thờ phụng chung với dân CHÚA.#1:5 Tội nhân … dân CHÚA Hay “Kẻ ác không được phép ngồi làm quan án; tội nhân cũng không được vào hội người nhân đức.”
6Vì CHÚA chăm sóc con dân Ngài,
còn kẻ ác sẽ bị tiêu diệt.

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy