Châm ngôn 9:12

Châm ngôn 9:12 BPT

Người khôn nhận được sự khôn ngoan làm phần thưởng, nhưng kẻ xấc láo sẽ chịu khốn khổ một mình.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share