Châm ngôn 25:5

Châm ngôn 25:5 BPT

Hãy dẹp kẻ ác khỏi trước mặt vua; thì chính thể vua sẽ công chính và tồn tại lâu dài.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:5