Châm ngôn 25:23

Châm ngôn 25:23 BPT

Gió bấc mang mưa lại thế nào thì lời nói bép xép cũng khiến kẻ khác giận dữ như thế.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:23