Châm ngôn 25:10

Châm ngôn 25:10 BPT

Kẻo người nghe điều ấy sẽ làm nhục con, và con sẽ không còn được tôn trọng nữa.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 25:10