Châm ngôn 24:9

Châm ngôn 24:9 BPT

Âm mưu ngu xuẩn là phạm tội, người ta ghét kẻ xấc láo.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:9