Châm ngôn 24:8

Châm ngôn 24:8 BPT

Kẻ âm mưu điều ác sẽ bị gọi là kẻ quấy rối.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:8