Châm ngôn 24:26

Châm ngôn 24:26 BPT

Lời đáp thẳng thắn như cái hôn lên môi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:26