Châm ngôn 24:25

Châm ngôn 24:25 BPT

Nhưng nếu con phạt kẻ có tội thì mọi việc sẽ êm xuôi, con sẽ nhận được ân phúc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:25