Châm ngôn 24:21

Châm ngôn 24:21 BPT

Con ơi, hãy kính trọng CHÚA và vua. Đừng nhập bọn với kẻ không vâng phục vua và CHÚA.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:21