Châm ngôn 24:19

Châm ngôn 24:19 BPT

Đừng ganh tị với kẻ ác, đừng đố kỵ với kẻ gian tà.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:19