Châm ngôn 24:10

Châm ngôn 24:10 BPT

Nếu con tỏ ra yếu hèn khi gặp khó khăn, chứng tỏ sức con quá kém.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 24:10