Châm ngôn 23:4

Châm ngôn 23:4 BPT

Đừng vất vả làm giàu; phải biết khôn ngoan và tiết độ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share