Châm ngôn 23:31

Châm ngôn 23:31 BPT

Đừng ngắm nhìn ly rượu khi nó đỏ, lúc nó lóng lánh trong ly, và rót chảy dễ dàng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:31