Châm ngôn 23:29

Châm ngôn 23:29 BPT

Ai gặp lôi thôi? Ai bị đau khổ? Ai đánh nhau? Ai hay phàn nàn? Ai bị thương tích vô cớ? Ai có đôi mắt đỏ ngầu?
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:29