Châm ngôn 23:25

Châm ngôn 23:25 BPT

Hãy làm cho cha mẹ con vui mừng; hãy làm cho người mẹ sinh ra con được hớn hở.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:25