Châm ngôn 23:22

Châm ngôn 23:22 BPT

Hãy nghe lời cha là người sinh ra con, đừng khinh rẻ mẹ con khi người trở nên già yếu.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Châm ngôn 23:22