Châm ngôn 23:21

Châm ngôn 23:21 BPT

Những kẻ ăn uống quá độ sẽ trở nên nghèo túng. Kẻ ngủ li bì sẽ trở nên rách rưới.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share