Châm ngôn 23:16

Châm ngôn 23:16 BPT

Tâm hồn cha sẽ mãn nguyện, nếu con ăn nói phải cách.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share