Châm ngôn 22:25

Châm ngôn 22:25 BPT

Nếu không con cũng sẽ giống chúng. Rồi con sẽ mắc bẫy.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share