Châm ngôn 22:23

Châm ngôn 22:23 BPT

CHÚA sẽ bênh vực họ. Ngài nâng đỡ người nghèo khổ. Ngài sẽ tước đoạt những kẻ nào tước đoạt họ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share