Châm ngôn 13:19

Châm ngôn 13:19 BPT

Ước muốn thành tựu khiến tâm hồn sảng khoái, còn kẻ ngu dại chẳng bao giờ muốn thôi làm điều ác.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share