Mi-ca 2
BPT

Mi-ca 2

2
Âm mưu ác độc của con người
1Khốn cho các ngươi là những kẻ âm mưu ác,
những kẻ nằm trên giường
suy nghĩ những mưu thâm độc.
Khi bình minh đến, thì chúng thi hành chương trình dự định,
vì chúng có quyền làm chuyện đó.
2Chúng tham muốn ruộng nương,
nên ra tay chiếm đoạt ruộng;
chúng tham muốn nhà cửa,
nên chúng sang đoạt nhà cửa.
Chúng lường gạt kẻ khác để chiếm nhà họ; chiếm luôn tài sản của họ.
Chúa dự định trừng phạt // dân chúng
3Vì thế nên CHÚA phán:
“Ta dự định gây khốn khó cho gia đình nầy,
các ngươi không thể tự cứu được đâu.
Ngươi sẽ không còn bước đi hiên ngang nữa,
vì đó là thời kỳ hãi hùng.
4Lúc đó dân chúng sẽ chế giễu ngươi
và hát bài ai ca nầy về ngươi:
‘Chúng ta hoàn toàn bị hủy hoại rồi;
CHÚA đã cướp đất của dân ta.
Thật vậy, Ngài đã lấy đất khỏi tôi
và chia ruộng nương chúng ta
cho các kẻ thù chúng ta!’
5Cho nên các ngươi không còn ai trong hội chúng của CHÚA
để bắt thăm chia đất nữa.”
Mi-ca được yêu cầu // đừng nói tiên tri nữa
6Các nhà tiên tri nói,
“Xin đừng nói tiên tri cho chúng ta nữa!
Đừng nói tiên tri về những chuyện nầy!
Không có chuyện xấu xảy đến cho chúng ta đâu!”
7Nhưng hỡi dân cư Gia-cốp, ta phải bảo điều nầy:
“CHÚA nổi giận vì điều các ngươi làm.
Lời ta không được người ngay thẳng đón nhận.
8Nhưng ngươi chống lại dân ta như kẻ thù.
Các ngươi giật áo của kẻ qua đường;
khiến họ không còn cảm thấy an ninh nữa;
các ngươi âm mưu chiến tranh#khiến họ … chiến tranh 2:8 Hay “Chúng từ mặt trận trở về và tưởng là đã an ninh.”.
9Các ngươi đuổi những người đàn bà trong dân ta
ra khỏi nhà cửa tốt đẹp của họ;
Các ngươi cất vinh hiển ta
khỏi con cái họ đời đời.
10Hãy đứng dậy đi đi.
Đây không phải là nơi nghỉ chân của các ngươi.
Các ngươi đã biến nơi nầy thành nhơ nhớp,
để dành cho sự hủy hoại.
11Nhưng các ngươi chỉ muốn một nhà tiên tri giả
nói cho các ngươi toàn chuyện dối trá thôi.
Các ngươi muốn có người nói tiên tri
về những việc tốt cho các ngươi,
nếu các ngươi cho người ấy rượu và bia.
Các ngươi muốn một nhà tiên tri như thế đó.
Chúa hứa gom góp dân Ngài lại
12Thật vậy, hỡi dân cư Gia-cốp,
ta sẽ gom các ngươi lại;
Ta sẽ gom lại những kẻ còn sống sót trong Ít-ra-en.
Ta sẽ gom họ lại như chiên trong ràn,
như bầy súc vật trong đồng cỏ;
nơi đó sẽ đông nghẹt người.
13Sẽ có người mở cửa và dẫn dân chúng ra.
Dân chúng sẽ phá cổng và ra khỏi thành, nơi họ bị cầm tù.
Vua sẽ đi ra trước họ,
và CHÚA sẽ dẫn dắt họ.”