YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 5

5
Chúa Giê-xu dạy dỗ dân chúng
(Lu 6:20-23)
1Khi Chúa Giê-xu nhìn thấy đám đông thì Ngài lên ngồi trên một ngọn đồi. Các môn đệ đến với Ngài, 2rồi Ngài bắt đầu dạy dỗ:
3“Phúc cho những ai đang nghèo khó về tâm linh,#5:3 nghèo khó về tâm linh Nghĩa đen “nghèo về tinh thần.”
vì nước thiên đàng thuộc về họ.
4Phúc cho những ai đang buồn bã,
vì Thượng Đế sẽ an ủi họ.
5Phúc cho những ai khiêm nhường,
vì họ sẽ nhận được đất.#5:5 vì … đất Chúa đã hứa (Thi 37:11). Đây có thể có nghĩa là “đất hứa thuộc linh” nhưng cũng có nghĩa “đất sẽ thuộc về họ.”
6Phúc cho những ai lúc nào cũng cố gắng làm điều phải,#5:6 cố gắng làm điều phải Nghĩa đen “đói khát sự công chính.”
vì Thượng Đế sẽ thỏa mãn họ.
7Phúc cho những ai tỏ lòng nhân ái đối với kẻ khác,
vì Thượng Đế cũng sẽ tỏ lòng nhân ái đối với họ.
8Phúc cho những ai có tư tưởng trong sạch,
vì sẽ được ở với Thượng Đế.
9Phúc cho những ai mang lại hòa thuận,
vì Thượng Đế sẽ gọi họ là con cái Ngài.
10Phúc cho những ai bị ngược đãi vì làm điều phải,
vì nước thiên đàng là của họ.
11Người ta sẽ nhục mạ và làm tổn thương các con. Họ sẽ lấy mọi điều xấu vu cáo các con vì các con theo ta. Nhưng khi họ làm như thế thì các con có phúc. 12Hãy hớn hở vui mừng lên, vì có một phần thưởng rất lớn đang dành cho các con trên thiên đàng. Vì họ cũng đã ngược đãi các nhà tiên tri sống trước các con như vậy.”
Các con là muối và ánh sáng
(Mác 9:50; Lu 14:34-35)
13“Các con là muối của đất. Nhưng nếu muối mất vị mặn thì sẽ không thể nào làm cho mặn lại được. Muối đó hoàn toàn vô dụng, chỉ có thể ném bỏ để người ta dẫm lên thôi.
14Các con là ánh sáng chiếu cho thế giới. Các con là cái thành xây trên núi, không thể bị che khuất được. 15Không ai thắp đèn rồi đem giấu dưới cái chậu, nhưng người ta đặt trên chân đèn, để nó chiếu sáng mọi người trong nhà. 16Cũng thế, các con phải làm ánh sáng cho người khác. Hãy sống cách nào để người ta thấy những việc phúc đức các con làm mà ca ngợi Cha các con trên trời.
Luật pháp quan trọng như thế nào
17Đừng tưởng rằng ta đến để phá Luật pháp Mô-se và lời dạy của các nhà tiên tri. Ta đến không phải để phá, mà để hoàn thành những gì luật pháp và các nhà tiên tri nói. 18Ta bảo thật, sẽ không có một điều gì trong luật pháp biến mất đi cho đến khi không còn trời đất nữa. Dù một chấm một nét cũng không bay mất, cho đến khi mọi việc được hoàn thành. 19Ai không tuân giữ điều nhỏ nhất trong luật pháp và dạy người ta như thế sẽ là người thấp kém nhất trong nước thiên đàng. Còn ai vâng giữ luật pháp và dạy người ta vâng theo sẽ được tôn trọng trong nước thiên đàng. 20Ta bảo các con phải sống tốt hơn những người Pha-ri-xi và các giáo sư luật, nếu không các con không thể nào vào nước thiên đàng được đâu.
Chúa Giê-xu dạy về tính nóng giận
21Các con có nghe người ta dạy dân chúng từ xưa, ‘Ngươi không được giết người.#Xuất 20:13; Phục 5:18 Ai giết người sẽ bị xét xử.’ 22Nhưng ta bảo các con, ai tức giận anh chị em#5:22 anh chị em Mặc dù bản Hi-lạp ghi “anh em” trong phần nầy và các phần khác, nhưng lời Chúa Giê-xu nói ở đây áp dụng chung cho cả hội thánh, gồm nam lẫn nữ. mình sẽ bị xét xử. Ai nói xấu anh chị em mình phải bị hội đồng cao cấp Do-thái xét xử. Còn ai gọi người khác là đồ điên, thì đáng bị lửa địa ngục trừng phạt.
23Khi các con dâng của lễ cho Thượng Đế nơi bàn thờ, mà nhớ lại rằng anh chị em mình còn có điều gì nghịch với mình, 24thì hãy để của lễ nơi bàn thờ, trở về giảng hòa cùng anh chị em mình trước đã, rồi sau đó hãy dâng của lễ.
25Nếu kẻ thù lôi các con ra tòa, hãy làm hòa với họ ngay trước khi đến tòa. Nếu không, kẻ thù các con sẽ giao các con cho quan tòa, quan tòa giao cho người cai ngục tống giam các con. 26Ta bảo thật, nếu chưa trả hết đồng tiền cuối cùng thì các con không thể bước chân ra khỏi tù được đâu.
Chúa Giê-xu dạy về tội nhục dục
27Các con có nghe nói, ‘Ngươi không được phạm tội ngoại tình.’#Xuất 20:14; Phục 5:18 28Nhưng ta bảo các con, ai nhìn đàn bà mà động lòng dục với người ấy thì trong tâm trí xem như đã phạm tội ngoại tình với người đàn bà ấy rồi. 29Nếu mắt phải của các con xui khiến các con phạm tội, thì hãy móc và ném nó đi. Chẳng thà thiếu mất một phần cơ thể, còn hơn toàn thân thể bị ném vào hỏa ngục. 30Nếu tay phải các con xui khiến các con phạm tội, hãy chặt nó và ném bỏ đi. Chẳng thà thiếu mất một phần cơ thể, còn hơn cả thân thể đi vào hỏa ngục.
Chúa Giê-xu dạy về sự ly dị
(Ma 19:9; Mác 10:11-12; Lu 16:18)
31Có lời viết, ‘Ai ly dị vợ mình thì phải cho người ấy giấy ly hôn.’#Phục 24:1 32Nhưng ta bảo các con: Ai ly dị vợ mình là làm cho người đàn bà ấy phạm tội ngoại tình. Chỉ có một nguyên nhân duy nhất để ly dị vợ là nếu nàng ăn nằm với một người đàn ông khác. Còn ai cưới người đàn bà bị ly dị ấy cũng phạm tội ngoại tình.
Phải thận trọng khi hứa
33Các con có nghe người thời xưa nói, ‘Không được trái lời thề, mà phải giữ lời thề đối với Chúa.’#5:33 Các con … với Chúa Xem các sách Lê-vi 19:12; Dân 30:2; Phục 23:21. 34Nhưng ta bảo các con, đừng thề thốt gì hết. Đừng chỉ trời mà thề, vì đó là ngôi của Thượng Đế. 35Cũng đừng chỉ đất mà thề, vì đó là bệ chân Ngài.#5:35 đó là bệ chân Ngài Hay “đất thuộc về Ngài.” Đừng chỉ thành Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Vua Lớn. 36Cũng đừng chỉ đầu mình mà thề, vì tự các con không thể làm một sợi tóc trên đầu ra trắng hay đen được. 37Điều gì phải thì nói phải, không thì nói không. Còn nếu ai nói gì ngoài hai cách ấy, đều do Kẻ Ác mà ra.
Đừng chống trả kẻ ác
(Lu 6:29-30)
38Các con có nghe nói, ‘Mắt đền mắt, răng đền răng.’#Xuất 21:24; Lê-vi 24:20; Phục 19:21 39Nhưng ta bảo các con: Đừng chống trả kẻ ác. Nếu ai tát má bên mặt, đưa luôn má bên trái cho họ. 40Nếu ai kiện các con ở tòa để lấy áo trong, hãy cho họ lấy luôn áo ngoài. 41Nếu ai ép các con đi một dặm#5:41 một dặm Khoảng một cây số rưỡi. với họ, đi luôn hai dặm. 42Ai xin gì thì hãy cho họ. Ai muốn mượn gì thì đừng từ chối.
Yêu thương kẻ thù mình
(Lu 6:27-28, 32-36)
43Các con có nghe, ‘Hãy yêu người láng giềng#Lê-vi 19:18 và hãy ghét kẻ thù mình.’ 44Nhưng ta bảo các con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho kẻ làm tổn thương mình. 45Làm như thế thì các con mới chứng tỏ mình là con cái thật của Thượng Đế. Vì Ngài khiến mặt trời mọc lên cho người thiện cùng người ác, làm mưa cho người làm phải cũng như cho người làm quấy. 46Nếu các con chỉ yêu người yêu mình thì có được thưởng gì đâu? Bọn thu thuế cũng làm được như vậy. 47Nếu các con chỉ tốt với bạn, thì các con chẳng khá hơn kẻ khác đâu. Những người không biết Thượng Đế cũng tốt với bạn. 48Cho nên các con phải toàn vẹn giống như Cha các con trên thiên đàng là toàn vẹn.”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy