YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 4

4
Chúa Giê-xu chịu ma quỉ cám dỗ
(Mác 1:12-13; Lu 4:1-13)
1Sau đó Thánh Linh đưa Chúa Giê-xu vào đồng hoang để chịu ma quỉ cám dỗ. 2Ngài đã cữ ăn suốt bốn mươi ngày và bốn mươi đêm nên Ngài đói lả. 3Ma quỉ#4:3 Ma quỉ Nguyên văn, “Kẻ cám dỗ.” đến cám dỗ Ngài rằng, “Nếu ngươi là Con Thượng Đế thì hãy biến những viên đá nầy thành bánh đi.”
4Chúa Giê-xu đáp, “Thánh Kinh chép, ‘Người ta không phải chỉ sống nhờ bánh mà thôi đâu mà còn nhờ vào những lời phán của Thượng Đế.’”#Phục 8:3
5Rồi ma quỉ đưa Ngài vào thành thánh Giê-ru-sa-lem và đặt Ngài lên một đỉnh cao của đền thờ. 6Nó nói với Ngài, “Nếu ngươi là Con Thượng Đế thì hãy nhảy xuống đi, vì Thánh Kinh có chép:
‘Ngài sẽ sai thiên sứ bảo vệ ngươi.
Các thiên sứ ấy sẽ giữ ngươi trong tay
để chân ngươi khỏi vấp nhằm đá.’”#Thi 91:11-12
7Chúa Giê-xu đáp, “Cũng có lời Thánh Kinh viết, ‘Ngươi chớ nên thách thức Chúa là Thượng Đế ngươi.’”#Phục 6:16
8Sau đó ma quỉ đưa Ngài lên một đỉnh núi cao, chỉ cho Ngài thấy hết mọi quốc gia trên thế giới cùng mọi vẻ huy hoàng của các nước ấy. 9Ma quỉ nói, “Nếu ngươi cúi đầu bái lạy ta, ta sẽ cho ngươi tất cả các quốc gia nầy.”
10Chúa Giê-xu mắng nó, “Nầy Sa-tăng, hãy đi cho khuất mắt ta! Có lời Thánh Kinh viết, ‘Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thượng Đế ngươi và chỉ phục vụ một mình Ngài mà thôi.’”#Phục 6:13
11Ma quỉ bỏ đi, liền có thiên sứ đến chăm sóc Ngài.
Chúa Giê-xu bắt đầu chức vụ ở Ga-li-lê
(Mác 1:14-15; Lu 4:14-15)
12Sau khi Chúa Giê-xu nghe tin Giăng bị tù thì Ngài trở về vùng Ga-li-lê. 13Ngài rời thành Na-xa-rét và đến cư ngụ tại Ca-bê-nâm, một thị trấn gần hồ Ga-li-lê, bên cạnh vùng Xê-bu-lôn và Nép-ta-li. 14Ngài làm như thế để thực hiện lời nhà tiên tri Ê-sai đã nói:
15“Đất Xê-bu-lôn và Nép-ta-li
dọc con đường đi đến biển,
phía Tây sông Giô-đanh.
Đó là miền Ga-li-lê nơi dân ngoại quốc sinh sống.
16Các dân ấy sống trong bóng tối
nhưng đã thấy ánh sáng lớn.
Những người ở nơi bóng chết che phủ
đã được ánh sáng chiếu vào.”#Ê-sai 9:1-2
17Từ lúc ấy, Chúa Giê-xu bắt đầu giảng dạy, “Hãy ăn năn vì nước thiên đàng gần đến rồi.”
Chúa Giê-xu tuyển chọn một số môn đệ
(Mác 1:16-20; Lu 5:1-11)
18Trong khi đang đi dọc theo hồ Ga-li-lê, Ngài thấy hai anh em: Xi-môn còn gọi là Phia-rơ và em là Anh-rê. Hai người đang quăng lưới xuống hồ, vì họ làm nghề đánh cá. 19Chúa Giê-xu gọi họ, “Hãy theo ta, ta sẽ biến các anh thành những tay đánh lưới người.” 20Xi-môn và Anh-rê liền bỏ lưới đi theo Ngài.
21Ngài tiếp tục đi dọc theo bờ hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em khác nữa là Gia-cơ và Giăng, con Xê-bê-đê. Hai người đang ngồi trong thuyền vá lưới với Xê-bê-đê, cha mình. Chúa Giê-xu gọi họ. 22Họ liền bỏ thuyền và cha mình lại rồi đi theo Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu dạy dỗ và chữa lành dân chúng
(Lu 6:17-19)
23Chúa Giê-xu đi khắp miền Ga-li-lê, giảng dạy trong các hội đường, rao giảng Tin Mừng về Nước Trời, chữa lành dân chúng khỏi các bệnh tật. 24Tiếng đồn về Ngài loan ra khắp xứ Xy-ri nên dân chúng mang tất cả những người bệnh đến với Ngài. Họ mắc đủ thứ bệnh. Người thì bị đau đớn, kẻ bị quỉ ám, người bị động kinh, kẻ bị bại liệt. Chúa Giê-xu chữa lành cho tất cả. 25Nhiều người từ miền Ga-li-lê, vùng Thập Tỉnh, Giê-ru-sa-lem, Giu-đia và vùng đất phía Tây sông Giô-đanh đi theo Ngài.

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 4: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy