YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 3

3
Giăng Báp-tít dọn đường cho Chúa Giê-xu
(Mác 1:1-8; Lu 3:1-9, 15-17; Gi 1:19-28)
1Khoảng thời gian ấy, Giăng Báp-tít bắt đầu truyền giảng trong vùng sa mạc xứ Giu-đia. 2Giăng khuyên, “Các ông bà hãy ăn năn vì nước thiên đàng gần đến rồi.” 3Giăng Báp-tít là người mà nhà tiên tri Ê-sai đã viết:
“Có tiếng người kêu trong sa mạc:
‘Hãy chuẩn bị đường cho Chúa.
San phẳng lối đi cho Ngài.’”#Ê-sai 40:3
4Giăng mặc áo quần làm bằng lông lạc đà, thắt đai da ngang hông, ăn châu chấu và mật ong rừng. 5Nhiều người đến từ Giê-ru-sa-lem, Giu-đia, và khắp vùng quanh sông Giô-đanh để nghe Giăng giảng thuyết. 6Họ xưng tội và được Giăng làm lễ báp-têm dưới sông Giô-đanh.
7Nhiều người Pha-ri-xi và Xa-đu-xê cũng đến nơi Giăng làm báp-têm cho dân chúng. Khi thấy họ, Giăng bảo, “Các anh là loài rắn! Ai đã cảnh cáo để các anh tránh khỏi cơn trừng phạt sắp đến của Thượng Đế? 8Hãy chứng tỏ bằng việc làm cho thấy mình đã thực sự ăn năn. 9Đừng tự gạt mà bảo rằng, ‘Áp-ra-ham là ông tổ chúng tôi.’ Tôi cho các anh biết là Thượng Đế có thể biến những viên đá nầy ra con cháu Áp-ra-ham được đó. 10Cái rìu bây giờ đã sẵn sàng để đốn. Cây nào không sinh trái tốt#3:10 Cây nào không sinh trái tốt Những người không vâng lời Thượng Đế. Họ giống như những “cây” sẽ bị đốn. đều sẽ bị chặt hết để chụm lửa.
11Tôi làm báp-têm cho các anh bằng nước để chứng tỏ các anh đã ăn năn. Nhưng có một Đấng đến sau tôi còn lớn hơn tôi nữa. Tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các anh bằng Thánh Linh và bằng lửa. 12Ngài sẽ sàng lúa,#3:12 sàng lúa Nghĩa là Chúa Giê-xu sẽ phân chia người tốt với người xấu. tách lúa và trấu ra. Ngài chứa lúa vào kho, còn trấu thì đốt hết trong lửa không bao giờ tắt.”
Chúa Giê-xu được Giăng làm lễ báp-têm
(Mác 1:9-11; Lu 3:21-22)
13Lúc ấy, Chúa Giê-xu từ miền Ga-li-lê đến sông Giô-đanh để Giăng làm báp-têm. 14Nhưng Giăng từ chối, bảo rằng, “Tại sao Ngài lại đến cùng tôi để chịu báp-têm? Đáng lẽ tôi phải được Ngài làm báp-têm mới đúng!”
15Chúa Giê-xu đáp, “Bây giờ cứ làm theo lời tôi yêu cầu đi, vì chúng ta cần làm theo ý muốn Thượng Đế.” Cho nên Giăng bằng lòng làm báp-têm cho Ngài.
16Vừa khi Chúa Giê-xu chịu lễ báp-têm và lên khỏi nước, thì thiên đàng mở ra, Ngài thấy Thánh Linh của Thượng Đế lấy dạng bồ câu hiện xuống đậu trên Ngài. 17Rồi có tiếng từ thiên đàng vọng xuống rằng, “Đây là con yêu dấu của ta. Ta rất vừa lòng về người.”

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 3: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy