Ma-thi-ơ 27
BPT

Ma-thi-ơ 27

27
Chúa Giê-xu bị giải đến trước Phi-lát
1Sáng sớm hôm sau, tất cả các trưởng tế và các bô lão trong dân chúng họp lại quyết định giết Ngài.2Họ trói Ngài lại, giải qua cho Phi-lát# là quan tổng đốc.
Giu-đa tự tử
3Giu-đa, người trao Ngài vào tay kẻ thù, thấy chúng quyết định giết Ngài thì vô cùng hối hận. Hắn liền lấy ba mươi đồng bạc đem trả lại cho các trưởng tế và bô lão,4và bảo họ, “Tôi đã phạm tội, vì trao cho các ông một người vô tội.”
Các nhà lãnh đạo trả lời, “Chuyện ấy có liên can gì đến chúng tôi đâu? Đó là chuyện của anh, kệ anh.”
5Giu-đa liền ném tiền lại vào đền thờ, rồi đi ra ngoài treo cổ tự tử.
6Các trưởng tế lượm lại các đồng bạc# trong đền thờ và bảo nhau, “Luật chúng ta không cho phép giữ tiền nầy chung với tiền dâng hiến trong đền thờ, vì tiền nầy đã được trả cho cái chết của một mạng người.”7Nên họ quyết định dùng tiền ấy mua ruộng của Thợ Gốm để chôn cất những người ngoại quốc chết ở Giê-ru-sa-lem.8Do đó mà đến nay ruộng ấy vẫn được gọi là Ruộng Máu.9Như thế để hoàn thành lời tiên tri Giê-rê-mi nói rằng:“Chúng lấy ba mươi đồng bạc. Đó là giá dân Ít-ra-en định cho Ngài, chúng đánh giá Ngài thấp như thế đó.10Chúng dùng tiền ấy để mua ruộng thợ gốm theo như lời Thượng Đế truyền cho ta.”#“Chúng lấy … truyền cho ta.” 27:10 Xem Xa 11:12–13 và Giê 32:6–9.
Phi-lát gạn hỏi Chúa Giê-xu
11Chúa Giê-xu đứng trước mặt Phi-lát, quan tổng đốc. Phi-lát hỏi Ngài, “Anh có phải là vua dân Do-thái không?”
Chúa Giê-xu đáp, “Quan nói đúng.”
12Trong khi các giới trưởng tế và các bô lão hung hăng tố cáo Ngài thì Chúa Giê-xu làm thinh.
13Nên Phi-lát hỏi, “Anh không nghe thấy họ tố cáo anh đủ điều sao?”
14Nhưng Chúa Giê-xu không trả lời tiếng nào khiến Phi-lát vô cùng ngạc nhiên.
Phi-lát tìm cách tha Chúa Giê-xu
15Mỗi năm vào dịp Lễ Vượt Qua, quan tổng đốc có lệ phóng thích một tù nhân tùy dân chọn.16Lúc đó có tên Ba-ra-ba#Ba-ra-ba 27:16 Vài bản Hi-lạp ghi “Giê-xu Ba-ra-ba.” đang ngồi tù. Hắn ta nổi tiếng gian ác.17Khi dân chúng tụ tập lại tại dinh tổng đốc thì Phi-lát hỏi, “Các anh muốn tôi tha ai: Ba-ra-ba hay là Giê-xu gọi là Đấng Cứu Thế?”18Vì Phi-lát biết rõ sở dĩ chúng giải Chúa Giê-xu đến cho mình chỉ vì ganh ghét mà thôi.
19Trong khi Phi-lát đang ngồi nơi ghế xử án thì vợ Phi-lát cho người ra nhắn: “Đừng đụng đến người vô tội ấy. Vì ông ta mà hôm nay em thấy ác mộng.”
20Nhưng các giới trưởng tế và bô lão xúi giục dân chúng xin thả Ba-ra-ba và xử tử Chúa Giê-xu.
21Phi-lát hỏi, “Trong tay tôi có Ba-ra-ba và ông Giê-xu. Các anh muốn tôi thả người nào?”
Dân chúng la lên, “Thả Ba-ra-ba.”
22Phi-lát hỏi chúng, “Còn Giê-xu gọi là Đấng Cứu Thế thì tôi phải xử làm sao đây?”
Chúng đồng thanh đáp, “Đóng đinh hắn đi!”
23Phi-lát hỏi lại, “Tại sao? Người nầy đã làm điều gì quấy?”
Nhưng chúng lại gào thét lớn hơn nữa, “Đóng đinh hắn đi!”
24Khi Phi-lát thấy mình bất lực mà quần chúng sắp nổi loạn, liền lấy nước rửa tay#rửa tay 27:24 Phi-lát làm như thế để chứng tỏ ông ta không liên quan gì đến những việc dân chúng làm. trước mặt họ và bảo, “Tôi hoàn toàn vô tội về cái chết của người nầy. Mấy anh gây ra cái chết ấy!”
25Tất cả dân chúng đồng thanh đáp, “Chúng tôi và con cháu chúng tôi chịu trách nhiệm về cái chết của người nầy.”
26Phi-lát liền cho phóng thích Ba-ra-ba. Nhưng ra lệnh đánh đòn Chúa Giê-xu rồi giao Ngài cho đám lính hầu mang đi đóng đinh trên thập tự giá#.
Các lính của Phi-lát chế giễu // Chúa Giê-xu
27Bọn lính hầu của quan tổng đốc đem Chúa Giê-xu vào trong dinh, rồi chúng tập họp cả tiểu đoàn lại quanh Ngài.28Chúng cởi áo Ngài ra và mặc cho Ngài một áo dài màu đỏ.29Chúng đan một cái mão bằng nhành gai đội trên đầu Ngài và cho Ngài cầm một cây gậy. Rồi chúng chế giễu Ngài bằng cách giả vờ bái lạy truớc mặt Ngài và nói, “Muôn tâu, vua dân Do-thái!”30Chúng nhổ trên Ngài rồi lấy gậy của Ngài đập đầu Ngài.31Sau khi đã chế giễu Ngài, chúng cởi áo dài ra, mặc áo lại cho Ngài rồi mang đi đóng đinh.
Chúa Giê-xu bị đóng đinh
32Trong khi bọn lính hầu đang đi ra khỏi thành với Chúa Giê-xu, thì chúng gặp một người tên Xi-môn, xứ Xy-ren, liền bắt ông ta vác thập tự thế cho Chúa Giê-xu.33Chúng đến một nơi gọi là Gô-gô-tha, nghĩa là Đồi Sọ.34Bọn lính cho Chúa Giê-xu uống rượu trộn với mật đắng#mật đắng 27:34 Có lẽ là rượu hòa với các vị thuốc để nạn nhân cảm thấy bớt đau.. Ngài nếm rượu nhưng không chịu uống.35Sau khi đóng đinh Ngài, bọn lính bắt thăm# xem ai được lấy quần áo Ngài.36Chúng cứ đứng đó nhìn Ngài.37Chúng làm một tấm bảng treo trên đầu Ngài với bản án như sau: đây là giê-xu, vua dân do-thái.38Có hai tên cướp cũng bị đóng đinh cùng với Ngài, một tên bên phải, một tên bên trái.39Người qua kẻ lại sỉ nhục Ngài và lắc đầu.40Chúng nói, “Ê! Anh bảo anh có thể phá sập đền thờ rồi xây lại trong ba ngày. Hãy tự cứu mình đi! Nếu anh thật là con Thượng Đế thì hãy nhảy xuống khỏi cây thập tự đi!”
41Các giới trưởng tế, các giáo sư luật và các bô lão cũng chế giễu Ngài.42Họ bảo, “Hắn cứu người khác mà cứu mình không được! Hắn bảo hắn là vua Ít-ra-en! Nếu hắn là vua thì hãy nhảy xuống khỏi cây thập tự đi thì chúng ta mới tin.43Hắn tin cậy Thượng Đế thì hãy để Thượng Đế đến cứu hắn, nếu Thượng Đế thật sự cần hắn. Chính hắn đã từng tuyên bố, ‘Ta là Con Thượng Đế.’”44Hai tên cướp bị đóng đinh hai bên Ngài cũng nhiếc móc Ngài.
Chúa Giê-xu chết
45Đến trưa cả xứ đều tối mịt, hiện tượng ấy kéo dài đến ba tiếng đồng hồ.46Vào khoảng ba giờ chiều, Chúa Giê-xu kêu lớn, “Ê-li, Ê-li, la-ma xa-bách-tha-ni?” Nghĩa là “Thượng Đế tôi ơi, Thượng Đế tôi ơi, sao Ngài từ bỏ tôi?”#Thượng Đế … từ bỏ tôi? 27:46 Thi 22:1.
47Có mấy người đứng đó nghe vậy bảo nhau, “Xem kìa, hắn đang kêu Ê-li.”#“Xem kìa, hắn đang kêu Ê-li.” 27:47 Danh từ “Thượng Đế tôi” (tức trong tiếng Hê-bơ-rơ hay trong tiếng A-ram) được dân chúng nghe như tên Ê-li, một nhân vật nổi tiếng nói thay cho Thượng Đế vào năm 850 trước Công nguyên.
48Liền có người chạy đi lấy một miếng bông đá# nhúng đầy giấm, cột vào một cái que đưa lên cho Ngài uống.49Nhưng mấy người khác cản, “Cứ để yên xem Ê-li có đến cứu nó không.”
50Nhưng Chúa Giê-xu kêu lên một tiếng lớn nữa rồi tắt thở#tắt thở 27:50 Nguyên văn, “trút linh hồn.”.
51Ngay lúc ấy bức màn# trong đền thờ# bị xé toạc làm đôi từ trên xuống dưới. Đất rung chuyển mạnh và các tảng đá lớn bể vụn.52Mồ mả mở ra và nhiều con dân thánh# của Thượng Đế đã qua đời từ lâu sống lại.53Họ ra khỏi mồ sau khi Chúa Giê-xu sống lại và đi vào thành thánh, xuất hiện cho nhiều người thấy.
54Khi viên sĩ quan và toán lính canh giữ Chúa Giê-xu thấy động đất và những hiện tượng khác, họ hoảng hốt bảo nhau, “Ông nầy quả là Con Thượng Đế!”
55Nhiều phụ nữ theo giúp đỡ Chúa Giê-xu từ Ga-li-lê đứng cách xa cây thập tự mà nhìn.56Trong số đó có Ma-ri Ma-đơ-len, Ma-ri mẹ của Gia-cơ và Giô-xép cùng với mẹ của Gia-cơ và Giăng#Gia-cơ và Giăng 27:56 Nguyên văn, “các con trai của Xê-bê-đê.”.
Chúa Giê-xu được chôn cất
57Chiều tối hôm đó có một người giàu tên Giô-xép, gốc thành A-ri-ma-thê, là một môn đệ của Chúa Giê-xu tới Giê-ru-sa-lem.58Giô-xép đến gặp Phi-lát xin xác Chúa Giê-xu. Phi-lát ra lệnh cho mấy người lính hầu giao xác Ngài cho ông ta.59Giô-xép lấy xác và tẩm liệm trong vải gai sạch.60Ông đặt xác Ngài trong một ngôi mộ mới mà ông đã đục cho mình từ trong vách đá, rồi lăn một tảng đá lớn chận cửa mộ lại, xong đi về.61Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri khác nữa ngồi gần mộ.
Mộ Chúa Giê-xu được canh phòng // cẩn mật
62Hôm sau tức sau Ngày Chuẩn Bị#, các giới trưởng tế và người Pha-ri-xi đến gặp Phi-lát.63Họ bảo, “Thưa quan, chúng tôi nhớ lại khi còn sống tên gian dối nầy có nói, ‘Sau ba ngày ta sẽ sống lại từ kẻ chết.’64Vì thế xin quan ra lệnh canh phòng mộ của hắn thật cẩn thận cho đến ngày thứ ba. Nếu không, các đồ đệ hắn đến đánh cắp xác hắn rồi rêu rao với dân chúng rằng hắn đã sống lại. Cái gian dối nầy sẽ còn tệ hơn cái gian dối trước nữa.”
65Phi-lát bảo, “Cắt mấy người lính canh giữ cho kỹ đi.”66Họ liền đi niêm phong tảng đá chận cửa mộ để đề phòng trộm cắp và cắt lính canh giữ.