YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 12

12
Chúa Giê-xu là Chúa ngày Sa-bát
(Mác 2:23-28; Lu 6:1-5)
1Lúc ấy vào ngày Sa-bát Chúa Giê-xu đang đi ngang qua một đồng lúa. Các môn đệ Ngài đói nên hái bông lúa vò đi mà ăn. 2Những người Pha-ri-xi thấy vậy mới nói với Ngài rằng, “Xem kìa! Các môn đệ thầy làm điều trái phép trong ngày Sa-bát.”
3Chúa Giê-xu đáp, “Vậy là các ông chưa đọc về chuyện vua Đa-vít và những bạn đồng hành làm khi bị đói sao? 4Vua vào đền thờ Thượng Đế cùng với mấy bạn đồng hành, lấy bánh thánh đã dâng cho Chúa mà ăn, loại bánh mà chỉ có các thầy tế lễ mới được phép ăn thôi. 5Còn các ông chắc cũng chưa đọc về Luật Mô-se nói rằng vào ngày Sa-bát, các thầy tế lễ tuy phục vụ trong đền thờ, tức là phạm luật của ngày ấy, nhưng không phải tội sao? 6Ta bảo cho các ông biết là ở đây có một Đấng lớn hơn đền thờ. 7Thánh Kinh viết, ‘Ta muốn lòng nhân từ hơn sinh tế.’#Ô-sê 6:6 Các ông chẳng hiểu những lời nầy nghĩa là gì. Nếu các ông hiểu ý nghĩa câu ấy thì các ông sẽ không lên án những kẻ không làm điều gì sai.
8Vì Con Người là Chúa của ngày Sa-bát.”
Chúa Giê-xu chữa lành bàn tay bị liệt vào ngày Sa-bát
(Mác 3:1-6; Lu 6:6-11)
9Chúa Giê-xu rời nơi ấy đi vào hội đường. 10Ở đó có một người bị liệt tay. Một số người Do-thái muốn tìm dịp để tố cáo Ngài nên họ hỏi, “Có được phép chữa bệnh trong ngày Sa-bát không?”#12:10 Có được … Sa-bát không Luật Do-thái cấm làm việc trong ngày Sa-bát.
11Chúa Giê-xu đáp, “Nếu các ông có một con chiên rơi xuống hố trong ngày Sa-bát thì các ông có kéo nó lên liền không? 12Dĩ nhiên con người quí hơn chiên nhiều, cho nên trong ngày Sa-bát được phép làm việc thiện.”
13Rồi Ngài bảo người liệt tay, “Giơ tay anh ra.” Anh ta giơ tay ra thì tay bị liệt được lành lặn giống như tay kia. 14Nhưng các người Pha-ri-xi đi ra bàn mưu giết Chúa Giê-xu.
Chúa Giê-xu, đầy tớ được Thượng Đế chọn lựa
15Biết âm mưu của người Pha-ri-xi nên Ngài rời nơi ấy. Nhiều người đi theo và Ngài chữa lành cho những người bệnh. 16Nhưng Ngài không cho phép họ nói với người khác biết Ngài là ai. 17Ngài làm như thế để những lời mà nhà tiên tri Ê-sai đã viết, trở thành sự thật:
18“Nầy đầy tớ ta là kẻ ta đã chọn.
Ta yêu người và rất vừa lòng về người.
Ta sẽ đặt thần ta trên người,
người sẽ rao công lý ta cho muôn dân.
19Người không biện luận, cũng không kêu la;
không ai nghe tiếng người ngoài phố.
20Người sẽ không bẻ cọng sậy bị dập
hoặc thổi tắt ngọn đèn leo lét,
cho đến khi người khiến công lý được đắc thắng.
21Các dân ngoại quốc sẽ tìm được hi vọng trong người.”#Ê-sai 42:1-4
Quyền năng Chúa Giê-xu đến từ Thượng Đế
(Mác 3:20-30; Lu 11:14-23; 12:10)
22Lúc ấy người ta mang đến cho Ngài một người vừa mù vừa câm vì bị tà ma ám. Chúa Giê-xu chữa lành khiến anh ta thấy và nói được. 23Dân chúng vô cùng kinh ngạc bảo nhau, “Rất có thể người nầy là Con Đa-vít không chừng!”
24Các người Pha-ri-xi nghe vậy mới bảo, “Ông Giê-xu chỉ giỏi lấy quyền Sa-tăng#12:24 Sa-tăng Tên khác là Bê-ên-xê-bun (ma quỉ). Xem câu 27. là chúa quỉ mà đuổi quỉ đó thôi.”
25Biết ý nghĩ của họ nên Ngài nói, “Nước nào tự chia rẽ sẽ bị tiêu diệt. Thành nào hoặc gia đình nào tự phân hóa thì không thể tồn tại được. 26Nếu Sa-tăng đuổi quỉ Sa-tăng tức nó tự chia xé, nước nó không thể nào còn được. 27Các ngươi bảo ta dùng quyền của Bê-ên-xê-bun để đuổi quỉ. Nếu thế thì những người trong các ngươi dùng quyền gì để đuổi quỉ? Cho nên họ sẽ kết án các ngươi. 28Nhưng nếu ta dùng quyền Thánh Linh của Thượng Đế để đuổi quỉ thì Nước Trời đã đến cùng các ngươi.
29Ai muốn ập vào nhà một người lực lưỡng để đoạt của thì trước hết phải trói người đó lại đã. Sau mới cướp của trong nhà được.
30Ai không đứng về phía ta là nghịch với ta. Ai không hợp tác với ta là chống lại ta. 31Ta bảo cho các ngươi biết, ai phạm tội với Thượng Đế thì có thể được tha thứ nhưng ai phạm tội hay sỉ nhục Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha đâu. 32Ai nói phạm đến Con Người thì có thể được tha nhưng ai nói phạm đến Thánh Linh sẽ không bao giờ được tha, dù đời nầy cho đến đời sau cũng vậy.
Qua lời nói mà người ta biết lòng các ngươi
(Lu 6:43-45)
33Nếu muốn có trái tốt phải có cây tốt. Cây xấu sinh trái xấu. Xem trái thì biết cây. 34Nầy dòng dõi rắn độc! Các ngươi vốn ác làm sao nói được điều tốt? Miệng nói ra những điều chất chứa trong lòng. 35Người thiện chứa điều thiện trong lòng nên nói ra điều thiện. Nhưng kẻ ác chứa điều ác trong lòng nên nói ra điều ác. 36Ta bảo cho các ngươi biết là đến Ngày Xét Xử ai nấy phải trả lời về những lời nói bừa bãi của mình. 37Những lời các ngươi nói ra sẽ được dùng để xét xử các ngươi. Một số lời nói các ngươi sẽ chứng tỏ các ngươi vô tội, một số lời nói sẽ buộc tội các ngươi.”
Vài người nghi ngờ quyền năng của Chúa Giê-su
(Mác 8:11-12; Lu 11:29-32)
38Sau đó có một số người Pha-ri-xi và giáo sư luật thưa với Ngài rằng, “Thưa thầy, chúng tôi muốn được xem một phép lạ.”
39Chúa Giê-xu đáp, “Những người tội lỗi gian ác mới đòi xem phép lạ. Sẽ không có phép lạ nào được làm ra cho họ ngoại trừ phép lạ của nhà tiên tri Giô-na.#12:39 Giô-na Câu truyện về Giô-na được ghi lại trong sách Giô-na thuộc Cựu Ước. 40Giô-na ở trong bụng con cá lớn ba ngày ba đêm; cũng thế Con Người sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm. 41Đến Ngày Xét Xử dân cư thành Ni-ni-ve#12:41 Ni-ni-ve Thành phố được Giô-na rao giảng để cảnh cáo tội lỗi dân chúng. Xem thêm Giô-na 3. sẽ đứng lên kết án các ngươi là người đang sống ở thời đại nầy. Vì khi Giô-na rao giảng thì họ ăn năn hối hận. Mà ta bảo, tại đây có một Đấng còn lớn hơn Giô-na nữa. 42Đến Ngày Xét Xử, Nữ hoàng Nam Phương#12:42 Nữ hoàng Nam Phương Nữ hoàng nước Sê-ba. Bà đi cả ngàn dặm để học sự khôn ngoan của Thượng Đế qua Sô-lô-môn. Xem thêm II Vua 10:1-13. sẽ đứng lên kết án các ngươi là người đang sống ở thời đại nầy, vì bà ấy đến từ một xứ rất xa để nghe lời dạy dỗ khôn ngoan của Sô-lô-môn. Nhưng ta bảo, ngay tại đây có một Đấng còn lớn hơn Sô-lô-môn nữa.”
Con người trống rỗng
(Lu 11:24-26)
43“Khi một ác quỉ ra khỏi một người thì nó đi rảo qua các nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ nhưng kiếm không được. 44Nó tự nhủ, ‘Ta sẽ trở lại nhà ta vừa mới ra đi.’ Khi về thì nó thấy nhà trống trải, quét dọn sạch sẽ, ngăn nắp. 45Nó liền đi ra rủ thêm bảy quỉ khác còn dữ hơn nó nữa, đến ở trong nhà đó. Cho nên tình cảnh người ấy sau nầy còn khốn đốn hơn trước. Những người ác đang sống ở thời đại nầy cũng gặp số phận như thế.”
Gia đình thật của Chúa Giê-xu
(Mác 3:31-35; Lu 8:19-21)
46Trong khi Chúa Giê-xu đang dạy dỗ dân chúng thì mẹ và anh em Ngài đến đứng bên ngoài, tìm cách vào để nói chuyện với Ngài. 47Có người thưa, “Mẹ và anh em thầy đang đứng ở ngoài muốn nói chuyện với thầy kìa.”
48Chúa Giê-xu đáp, “Ai là mẹ ta? Ai là anh em ta?” 49Rồi Ngài chỉ các môn đệ và bảo, “Đây là mẹ và anh em ta. 50Mẹ và anh chị em thật của ta là những người làm theo ý muốn Cha ta trên thiên đàng.”

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 12: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy