YouVersion Logo
Search Icon

Ma-thi-ơ 1

1
Gia phổ của Chúa Giê-xu
(Lu 3:23b-38)
1Đây là gia phổ của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ngài xuất thân từ dòng họ Đa-vít, Đa-vít xuất thân từ dòng họ Áp-ra-ham.
2Áp-ra-ham sinh Y-sác.
Y-sác sinh Gia-cốp.
Gia-cốp sinh Giu-đa và các anh em.
3Giu-đa sinh Phê-rê và Xê-ra. (Mẹ của hai người nầy là Ta-ma.)
Phê-rê sinh Hết-rôn.
Hết-rôn sinh Ram.
4Ram sinh A-bi-na-đáp.
A-mi-na-đáp sinh Na-sôn.
Na-sôn sinh Sanh-môn.
5Sanh-môn sinh Bô-ô. (Mẹ của Bô-ô là Ra-háp.)
Bô-ô sinh Ô-bết. (Mẹ của Ô-bết là Ru-tơ.)
Ô-bết sinh Gie-xê.
6Gie-xê sinh vua Đa-vít.
Đa-vít sinh Sô-lô-môn. (Mẹ Sô-lô-môn trước kia là vợ của U-ri-a.)
7Sô-lô-môn sinh Rô-bô-am.
Rô-bô-am sinh A-bi-gia.
A-bi-gia sinh A-xáp.
8A-xáp sinh Giê-hô-sa-phát.
Giê-hô-sa-phát sinh Giê-hô-ram.
Giê-hô-ram là ông tổ của U-xia.
9U-xia sinh Giô-tham.
Giô-tham sinh A-cha.
A-cha sinh Ê-xê-chia.
10Ê-xê-chia sinh Ma-na-xe.
Ma-na-xe sinh Am-môn.
A-môn sinh Giô-xia.
11Giô-xia sinh Giê-cô-nia#1:11 Giê-cô-nia Tên khác của Giê-hô-gia-kim. và các anh em ông. (Đây là nói về thời kỳ trước khi bị đày qua Ba-by-lôn.)
12Sau khi bị đày qua Ba-by-lôn:
Giê-hô-gia-kim sinh Sê-anh-tiên.
Sê-anh-tiên là ông nội của Xê-ru-ba-bên.
13Xê-ru-ba-bên sinh A-bi-út.
A-bi-út sinh Ê-li-a-kim.
Ê-li-a-kim sinh A-xo.
14A-xo sinh Xa-đốc.
Xa-đốc sinh A-kim.
A-kim sinh Ê-li-út.
15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-xa.
Ê-lê-a-xa sinh Ma-than.
Ma-than sinh Gia-cốp.
16Gia-cốp sinh Giô-xép.
Giô-xép là chồng Ma-ri,
còn Ma-ri là mẹ Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu được gọi là Đấng Cứu Thế.
17Như vậy, tính từ Áp-ra-ham đến Đa-vít có mười bốn đời. Từ Đa-vít cho đến khi dân chúng bị đày qua Ba-by-lôn có mười bốn đời. Và từ khi bị đày qua Ba-by-lôn cho đến khi Đấng Cứu Thế ra đời cũng có mười bốn đời.
Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu
(Lu 2:1-7)
18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn#1:18 hứa hôn Theo phong tục Do-thái, hứa hôn là một cam kết vĩnh viễn, chỉ có thể hủy bỏ bằng sự ly dị. Nếu cô dâu tương lai làm điều bất chính thì xem như phạm tội ngoại tình, có thể bị xử tử. với Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh Linh. 19Giô-xép, chồng Ma-ri là người đức hạnh, không muốn công khai bêu xấu Ma-ri nên dự định âm thầm ly dị nàng.
20Trong khi Giô-xép đang suy tính chuyện ấy thì một thiên sứ hiện đến cùng ông trong chiêm bao và bảo rằng, “Giô-xép, con cháu Đa-vít ơi, đừng e ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong bụng nàng là do Thánh Linh. 21Nàng sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu,#1:21 Giê-xu Tên gọi “Giê-xu” có nghĩa là “CHÚA (Gia-vê) cứu.” vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội.”
22Việc nầy xảy ra để lời Chúa đã phán với nhà tiên tri trở thành sự thật: 23“Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên,”#Ê-sai 7:14 nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng ta.”
24Khi Giô-xép thức dậy liền làm theo lời thiên sứ Chúa đã dặn bảo. Ông cưới Ma-ri làm vợ 25nhưng không ăn nằm với cô cho đến khi cô sinh một trai. Rồi Giô-xép đặt tên em bé ấy là Giê-xu.

Currently Selected:

Ma-thi-ơ 1: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy