Ma-la-chi 1:1

Ma-la-chi 1:1 BPT

Sau đây là lời Chúa phán cùng Ít-ra-en qua Ma-la-chi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share