YouVersion Logo
Search Icon

Lê-vi 23

23
Các ngày lễ đặc biệt
1CHÚA phán cùng Mô-se, 2“Hãy bảo dân Ít-ra-en: Ngươi phải loan báo những ngày lễ mà CHÚA đã chỉ định để làm những ngày họp thánh. Sau đây là những ngày đó.
Ngày Sa-bát
3Có sáu ngày cho ngươi làm việc, nhưng thứ bảy là một ngày đặc biệt để nghỉ ngơi. Ngày đó dùng làm ngày hội họp thánh; ngươi không được phép làm gì cả. Đó là ngày Sa-bát cho CHÚA, áp dụng trong tất cả nơi nào các ngươi cư ngụ.
Lễ Vượt Qua và Lễ Bánh Không Men
4Sau đây là những ngày lễ lớn cùng những ngày họp thánh do CHÚA chỉ định. Ngươi phải loan báo cho dân chúng ngày tháng và thì giờ ấn định cho từng lễ. 5Ngày lễ Vượt Qua của CHÚA là ngày mười bốn tháng giêng,#23:5 tháng giêng Tháng đầu tiên của lịch Do-thái gọi là tháng A-bíp hay Ni-san. bắt đầu vào chập tối.
6Lễ Bánh Không Men bắt đầu vào ngày mười lăm cùng tháng. Ngươi phải ăn bánh mì không men trong bảy ngày. 7Vào ngày đầu tiên của lễ nầy các ngươi sẽ có một buổi họp thánh. Các ngươi không được phép làm bất cứ công việc gì. 8Trong bảy ngày, các ngươi sẽ mang của lễ thiêu đến cho CHÚA. Vào ngày thứ bảy sẽ có một buổi họp thánh. Vào ngày đó các ngươi không được làm công việc thường nhật nào.”
Lễ Đầu Mùa Gặt
9CHÚA phán cùng Mô-se, 10“Hãy bảo dân Ít-ra-en: Các ngươi sẽ vào xứ mà ta ban cho các ngươi và sẽ gặt hái mùa màng của xứ. Khi đó các ngươi phải mang bó lúa đầu tiên đến cho thầy tế lễ. 11Thầy tế lễ sẽ dâng bó lúa trước mặt CHÚA và Ngài sẽ nhận lễ vật đó. Người sẽ dâng bó lúa vào hôm sau ngày Sa-bát.#23:11 hôm sau ngày Sa-bát Tức là ngày Chúa nhật. Xem thêm câu 15.
12Vào ngày dâng bó lúa, các ngươi cũng hãy dâng một con chiên con đực một tuổi, không tật nguyền, để làm của lễ thiêu cho CHÚA. 13Ngươi cũng phải dâng của lễ chay gồm bốn lít bột mịn trộn dầu ô-liu, để làm của lễ thiêu cho CHÚA, có mùi thơm làm vừa lòng Ngài. Ngươi cũng phải dâng một lít#23:13 lít Nguyên văn, “một phần tư hin.” rượu làm của lễ uống. 14Cho đến ngày các ngươi mang của lễ đến cho Chúa, các ngươi không được ăn gạo mới, gạo rang hay bánh mì làm bằng gạo mới. Luật lệ nầy sẽ áp dụng cho toàn thể dân chúng từ nay về sau, bất kỳ ngươi sống nơi nào.
Lễ Thất Tuần
15Hãy tính bảy tuần lễ trọn kể từ buổi sáng sau ngày Sa-bát, tức ngày Sa-bát mà các ngươi đem bó lúa đến dâng làm của lễ. 16Vào ngày thứ năm mươi tức ngày đầu tiên sau tuần thứ bảy, ngươi sẽ mang một của lễ chay làm bằng gạo mới đến cho CHÚA. 17Trong ngày ấy hãy mang hai ổ bánh làm ở nhà đến làm của lễ. Dùng men và bốn lít bột mịn để làm các ổ bánh đó; các ổ bánh sẽ là của lễ đầu mùa gặt, mà các ngươi dâng lên cho CHÚA.
18Cùng với các ổ bánh, ngươi phải mang một con bò tơ đực, hai con chiên đực, bảy con chiên con đực một tuổi, không tật nguyền. Dâng các con vật đó cùng với của lễ chay và của lễ uống, để làm của lễ thiêu cho CHÚA. Các của lễ sẽ được thiêu bằng lửa dâng lên cho CHÚA, có mùi thơm làm vừa lòng Ngài. 19Ngươi cũng phải dâng một con dê đực làm của lễ chuộc tội và hai con chiên con đực một tuổi làm của lễ thân hữu.
20Thầy tế lễ sẽ dâng hai con chiên con làm của lễ làm sạch tội trước mặt CHÚA, cùng với bánh mì dùng bột lúa mì đầu mùa. Các món đó biệt ra thánh cho CHÚA và thuộc về thầy tế lễ. 21Cũng trong ngày đó, các ngươi sẽ có buổi họp thánh; ngày đó các ngươi không được làm việc gì hết. Luật lệ nầy sẽ áp dụng cho các ngươi, bất kỳ sống ở đâu.
22Khi thu hoạch mùa trên đất ngươi, đừng gặt sát các góc ruộng. Nếu lúa rơi trên đất, đừng cúi xuống lượm lên. Hãy để dành cho những người nghèo khổ và các ngoại kiều trong xứ ngươi. Ta là CHÚA, Thượng Đế ngươi.”
Lễ Thổi Kèn
23CHÚA lại phán cùng Mô-se, 24“Hãy bảo dân Ít-ra-en: Ngày đầu của tháng bảy, các ngươi phải dùng làm một ngày nghỉ đặc biệt, có một buổi họp thánh. Ngươi hãy thổi kèn để làm dịp tưởng nhớ đặc biệt. 25Đừng làm công việc gì hết và hãy mang đến một của lễ cho CHÚA.”
Ngày Tẩy Sạch
26CHÚA phán cùng Mô-se, 27“Ngày Tẩy Sạch sẽ là ngày mười tháng bảy. Sẽ có một buổi họp thánh, các ngươi sẽ cữ ăn#23:27 cữ ăn Nguyên văn, “ngươi phải hạ mình xuống.” Xem thêm câu 32. và mang đến một của lễ thiêu cho CHÚA. 28Đừng làm việc gì hết trong ngày đó, vì là Ngày Tẩy Sạch. Trong ngày đó các thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho các ngươi trước mặt CHÚA là Thượng Đế.
29Ai không cữ ăn hôm đó sẽ bị loại khỏi dân chúng. 30Ai làm việc trong ngày đó, ta sẽ diệt nó khỏi dân chúng. 31Các ngươi không được phép làm việc gì hết; luật lệ nầy sẽ áp dụng cho các ngươi từ nay về sau, bất cứ sống nơi nào. 32Ngày nầy là một ngày nghỉ đặc biệt cho các ngươi, nên phải cữ ăn. Ngày nầy sẽ bắt đầu vào chiều tối của ngày chín trong tháng và kéo dài từ chiều tối đó đến chiều tối hôm sau.”#23:32 từ chiều tối … hôm sau Ngày của người Do-thái bắt đầu từ chiều tối hôm trước đến chiều tối hôm sau.
Lễ Chòi Lá
33CHÚA lại phán cùng Mô-se, 34“Hãy bảo dân Ít-ra-en: Ngày mười lăm tháng bảy là ngày Lễ Chòi Lá. Lễ nầy sẽ kéo dài bảy ngày cho CHÚA. 35Ngày đầu tiên sẽ có một buổi họp thánh; đừng làm việc gì hết. 36Trong vòng bảy ngày, mỗi ngày các ngươi phải mang của lễ thiêu đến cho CHÚA. Ngày thứ tám các ngươi sẽ có một buổi họp thánh nữa; các ngươi sẽ mang một của lễ thiêu cho CHÚA. Ngày nầy là ngày họp thánh; đừng làm việc gì hết.
37Đó là những kỳ lễ đặc biệt cho CHÚA khi có các buổi họp thánh và khi các ngươi mang những của lễ thiêu đến cho CHÚA. Ngươi sẽ mang các của lễ toàn thiêu, của lễ chay, các của lễ hi sinh, của lễ uống mỗi loại của lễ phải mang theo đúng thời gian ấn định. 38Các của lễ nầy là ngoài các của lễ dâng trong ngày Sa-bát, không kể các của lễ mà các ngươi dâng để trả sự khấn hứa riêng hay các của lễ tự nguyện muốn dâng cho CHÚA.
39Vậy vào ngày mười lăm tháng bảy, sau khi các ngươi đã thu góp mùa màng của đất, hãy cử hành đại lễ của CHÚA trong bảy ngày. Ngươi phải lấy ngày đầu tiên và ngày thứ tám làm ngày nghỉ ngơi hoàn toàn. 40Vào ngày đầu tiên, các ngươi sẽ lấy những trái tốt nhất từ các cây ăn trái, các nhánh chà là, cây bạch dương và các cây có lá khác. Các ngươi sẽ cử hành lễ trước mặt CHÚA trong vòng bảy ngày. 41Mỗi năm các ngươi sẽ cử hành lễ nầy trong bảy ngày cho CHÚA. Luật lệ nầy sẽ áp dụng cho các ngươi từ rày về sau; ngươi phải cử hành lễ nầy vào tháng thứ bảy. 42Các ngươi phải ở trong lều suốt bảy ngày. Tất cả mọi người sinh trưởng trong dân Ít-ra-en phải ở trong lều, 43để tất cả con cháu các ngươi biết rằng ta đã bảo dân Ít-ra-en sống trong lều suốt thời gian ta mang họ ra khỏi Ai-cập. Ta là CHÚA và là Thượng Đế ngươi.”
44Vậy Mô-se thông báo lại cho dân Ít-ra-en mọi ngày lễ mà CHÚA đã chỉ định.

Currently Selected:

Lê-vi 23: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy