Giô-suê 2:7

Giô-suê 2:7 BPT

Mấy người được vua sai đi tìm hai người thám thính đến con đường sắp băng qua sông Giô-đanh. Khi họ vừa ra đi thì người ta đóng cửa thành.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share