Giô-suê 2:13

Giô-suê 2:13 BPT

Xin các ông làm ơn để cho cha mẹ, anh chị em tôi và tất cả gia đình họ được sống, không bị giết.”
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share