YouVersion Logo
Search Icon

Giô-suê 1

1
Thượng Đế truyền lệnh cho Giô-suê
1Sau khi tôi tớ Mô-se của CHÚA qua đời thì Ngài phán cùng Giô-suê, phụ tá của ông và là con trai của Nun rằng, 2“Mô-se, tôi tớ ta đã chết. Vậy bây giờ con và toàn thể đoàn dân nầy hãy băng qua sông Giô-đanh, tiến vào đất mà ta sẽ ban cho dân Ít-ra-en. 3Ta đã hứa với Mô-se là ta sẽ ban cho các con đất nầy. Vậy hễ nơi nào các con đi đến thì ta ban cho. 4Tất cả vùng đất từ sa mạc phía Nam cho đến Li-băng về phía Bắc, sẽ thuộc về các con. Vùng đất chạy từ sông Lớn tức sông Ơ-phơ-rát nằm về phía Đông cho đến Địa-trung-hải về phía Tây, cũng sẽ thuộc về các con, luôn cả đất của dân Hê-tít nữa. 5Trọn đời con sẽ không ai có thể thắng con được. Ta đã ở với Mô-se ra sao thì ta cũng sẽ ở với con như vậy. Ta sẽ không bao giờ quên hay bỏ con đâu.
6Giô-suê ơi, hãy mạnh dạn và can đảm lên! Con là người sẽ hướng dẫn dân nầy nhận lấy đất mà ta đã hứa với tổ tiên họ. 7Hãy can đảm và mạnh dạn lên. Con phải vâng theo các lời Mô-se, tôi tớ ta, đã chỉ dạy cho con. Nếu theo đúng các lời chỉ dạy đó, con sẽ may mắn trong mọi việc. 8Hãy luôn luôn ghi nhớ những lời trong Sách Giáo Huấn nầy. Hãy nghiên cứu sách đó đêm ngày đặng làm theo những lời đã được ghi chép. Làm như vậy con sẽ khôn ngoan và thành công trong mọi việc. 9Nhớ rằng ta khuyên con hãy mạnh dạn và can đảm. Đừng sợ hãi gì, vì CHÚA là Thượng Đế của con sẽ luôn ở cùng con bất cứ nơi nào con đi.”
Giô-suê đảm trách vai trò lãnh đạo
10Sau đó Giô-suê ra lệnh cho các cấp chỉ huy dân chúng như sau: 11“Hãy đi khắp các doanh trại và bảo dân chúng rằng: Hãy chuẩn bị lương thực, vì ba ngày nữa các ngươi sẽ băng qua sông Giô-đanh để chiếm xứ mà CHÚA là Thượng Đế sẽ ban cho.”
12Rồi Giô-suê bảo người Ru-bên, người Gát và chi tộc Ma-na-xe phía Đông rằng, 13“Các anh em hãy nhớ lại điều Mô-se, tôi tớ CHÚA dặn bảo. Mô-se bảo rằng CHÚA là Thượng Đế sẽ ban cho các anh em sự an nghỉ và miền đất nầy. 14CHÚA đã ban cho các anh em vùng đất phía Đông sông Giô-đanh. Vợ con và bầy súc vật các anh em có thể ở lại đây, nhưng tất cả các chiến sĩ trong anh em phải sẵn sàng chiến đấu và băng qua sông Giô-đanh trước đồng bào mình và giúp đỡ họ. 15CHÚA đã ban cho các anh em một nơi an nghỉ và Ngài cũng sẽ ban cho thân thuộc các anh em nơi an nghỉ, nhưng các anh em phải giúp đỡ họ chiếm phần đất mà CHÚA là Thượng Đế sẽ ban cho họ. Sau đó các anh em có thể trở về vùng đất của mình ở phía Đông sông Giô-đanh, đất mà Mô-se, tôi tớ Chúa đã cấp cho các anh em.”
16Dân chúng đáp với Giô-suê, “Những gì ông dặn bảo, chúng tôi sẽ tuân theo. Nơi nào ông sai đi, chúng tôi sẽ đi. 17Trước kia chúng tôi vâng lời Mô-se ra sao, bây giờ chúng tôi cũng sẽ vâng lời ông như thế. Chúng tôi mong rằng CHÚA là Thượng Đế sẽ ở cùng ông, như Ngài đã ở cùng Mô-se. 18Ai không vâng lời ông hay chống nghịch lại ông sẽ bị xử tử. Ông hãy mạnh dạn và can đảm lên!”

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy