Gióp 35
BPT

Gióp 35

35
1Ê-li-hu nói tiếp:
2“Gióp ơi, anh nói không đúng,
Anh bảo, ‘Tôi phải hơn Thượng Đế,’
3anh cũng nói, ‘Làm vui lòng Ngài thì ích lợi gì?
Tôi không phạm tội cũng chẳng ích gì.’
4Tôi sẽ trả lời anh và các bạn hữu anh.
5Hãy nhìn lên trời,
ngó các đám mây trên cao kia.
6Nếu anh phạm tội thì chẳng thiệt hại gì cho Thượng Đế;
dù cho tội lỗi anh đầy tràn,
chúng chẳng làm gì cho Ngài;
7Dù cho anh đạo đức,
anh chẳng cho Thượng Đế được điều gì;
Ngài chẳng nhận gì từ tay anh.
8Đường lối ác độc của anh chỉ hại một người như anh thôi,
còn điều tốt anh làm chỉ giúp được những con người khác.
9Người ta kêu cứu khi gặp cảnh khốn khó;
họ van xin kẻ quyền thế giúp đỡ.
10Nhưng không ai hỏi,
‘Thượng Đế, Đấng Tạo Hóa tôi,
Đấng ban cho chúng tôi bài hát trong đêm,
11Ngài tạo làm cho chúng ta khôn ngoan hơn mọi loài thú trên đất,
và khôn hơn các loài chim trời.’
12Thượng Đế không thèm trả lời kẻ ác khi họ kêu cứu,
vì chúng nó tự phụ.
13Ngài không thèm nghe tiếng van xin vô ích của chúng;
Đấng Toàn Năng không thèm lưu ý tới chúng.
14Ngài càng ít lưu ý tới anh,
nếu anh nói anh không thấy Ngài,
rằng trường hợp của anh ở trước mặt Ngài,
rằng anh phải chờ đợi Ngài,
15rằng cơn giận Ngài chưa trừng phạt,
và Ngài không để ý đến điều ác.
16Như thế Gióp chỉ nói nhảm,
nói mà không biết mình nói gì.”