Gióp 33:29

Gióp 33:29 BPT

Thượng Đế làm điều nầy cho con người hai hoặc ba lần
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:29