Gióp 33:28

Gióp 33:28 BPT

Thượng Đế khiến tôi sống lại từ cõi chết, và tôi sẽ tiếp tục tận hưởng cuộc đời.’
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:28