Gióp 33:20

Gióp 33:20 BPT

Đau đến nỗi gớm ghét thức ăn, ớn cả mỹ vị.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 33:20