Gióp 33:2

Gióp 33:2 BPT

Tôi mở miệng và sẵn sàng lên tiếng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share