Gióp 28:7

Gióp 28:7 BPT

Chim ưng không biết lối đi đến đó; chim phượng hoàng cũng chưa thấy đường đi.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share