Gióp 28:19

Gióp 28:19 BPT

Hoàng ngọc của xứ Ê-thi-ô-bi không thể sánh được với sự khôn ngoan; vàng ròng thượng hạng cũng không mua nó được.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:19