Gióp 28:18

Gióp 28:18 BPT

San hô và bích ngọc chẳng đáng nói đến, giá trị của sự khôn ngoan vượt hơn hồng ngọc.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Gióp 28:18