Gióp 21:23

Gióp 21:23 BPT

Có người qua đời trong khi còn mạnh khoẻ, cảm thấy an toàn và thoải mái.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share