Gióp 21:11

Gióp 21:11 BPT

Chúng cho con cái mình chơi đùa như bầy chiên; các con nhỏ chúng nhảy tung tăng.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share