YouVersion Logo
Search Icon

Giăng 15

15
Chúa Giê-xu ví như cây nho
1“Ta là gốc nho thật, Cha ta là người trồng vườn. 2Ngài chặt hết nhánh#15:2 nhánh Nghĩa là những người theo Chúa Giê-xu. Xem câu 5. nào trong ta mà không sinh trái và tỉa sửa những nhánh sinh trái để sai trái#15:2 sai trái Nghĩa là trong cách sống của những người theo Chúa phải chứng tỏ họ thuộc về Ngài. Xem các câu 7-10. hơn. 3Các con đã được sạch vì lời dạy của ta. 4Hãy ở trong ta thì ta sẽ ở trong các con. Nhánh nho tự nó không thể sinh trái nếu không gắn liền với cây nho. Cũng vậy, các con không thể sinh trái được, nếu các con không ở trong ta.
5Ta là cây nho, các con là nhánh. Ai ở trong ta và ta ở trong người ấy thì sai trái. Ở ngoài ta, các con không làm được gì. 6Ai không ở trong ta thì giống như những nhánh bị ném bỏ rồi chết khô. Người ta gom lại rồi ném vào lửa để chụm.
7Nếu các con ở trong ta và lời dạy của ta ở trong các con, thì các con có thể cầu xin bất cứ điều gì, sẽ được điều ấy. 8Các con hãy ra trái thật sai để chứng tỏ là môn đệ ta. Như thế sẽ mang vinh hiển cho Cha ta. 9Ta yêu các con cũng như Cha đã yêu ta. Các con hãy ở trong tình yêu của ta. 10Ta đã vâng theo điều dạy bảo của Cha và ở trong tình yêu của Ngài. Cũng vậy, nếu các con vâng theo điều dạy bảo của ta, thì các con sẽ ở trong tình yêu của ta. 11Ta nói những điều nầy với các con để các con có cùng niềm vui của ta và để cho niềm vui của các con được hoàn toàn. 12Mệnh lệnh của ta là đây: Các con hãy yêu nhau như ta đã yêu các con. 13Không có tình yêu nào lớn hơn khi một người hi sinh tính mạng vì bạn mình. 14Nếu các con vâng theo lời ta truyền dặn thì các con là bạn của ta. 15Ta không gọi các con là đầy tớ nữa vì đầy tớ không biết điều chủ mình làm. Nhưng ta gọi các con là bạn, vì ta đã bảo cho các con biết tất cả mọi điều ta đã nghe từ Cha. 16Không phải các con đã chọn ta, mà ta đã chọn các con và giao cho các con công tác đi ra và sinh quả, loại quả còn mãi. Rồi những gì các con nhân danh ta mà cầu xin thì Cha sẽ cho. 17Đây là mệnh lệnh của ta: Hãy yêu thương nhau.
Chúa Giê-xu bảo trước cho các môn đệ
18Nếu thế gian ghét các con, thì hãy nhớ rằng thế gian đã ghét ta trước rồi. 19Nếu các con thuộc về thế gian thì thế gian sẽ yêu những kẻ thuộc về nó. Nhưng vì ta đã tuyển chọn các con từ trong thế gian, nên các con không thuộc về thế gian nữa. Do đó mà thế gian ghét các con. 20Hãy nhớ điều ta đã bảo: Đầy tớ không thể lớn hơn chủ. Nếu họ ngược đãi ta, thì họ cũng sẽ ngược đãi các con. Nếu họ vâng lời dạy của ta, họ cũng sẽ vâng lời dạy các con. 21Nhưng họ đối với các con như thế là tại ta, vì họ không biết Đấng sai ta đến. 22Nếu ta không đến giảng dạy họ thì họ sẽ không phạm tội gì, nhưng bây giờ họ không còn lý lẽ gì để bào chữa tội mình cả. 23Ai ghét ta cũng ghét Cha ta. 24Ta làm giữa họ những việc chưa ai làm. Nếu ta không làm những việc ấy thì họ không có lỗi gì. Nhưng nay chính họ đã thấy những việc ta làm mà họ vẫn ghét ta và Cha ta. 25Như thế để những gì viết trong Luật Lệ họ thành sự thật, ‘Họ ghét ta vô cớ.’#15:25 Họ ghét ta vô cớ Câu nầy có thể trích từ Thi 35:19 hay Thi 69:4.
26Ta sẽ sai Đấng Trợ Giúp đến từ Cha; Ngài là Thánh Linh của chân lý#15:26 Thánh Linh của chân lý Đức Thánh Linh. Công tác của Ngài là giúp những người theo Chúa Giê-xu hiểu chân lý. Xem câu 16:13. do Cha mà đến. Khi Ngài đến, Ngài sẽ giải thích về ta cho các con biết 27và các con cũng phải giải thích về ta cho người khác biết, vì các con đã ở với ta từ đầu.”

Currently Selected:

Giăng 15: BPT

Highlight

Share

Copy

None

Want to have your highlights saved across all your devices? Sign up or sign in

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy