Giê-rê-mi 1:18

Giê-rê-mi 1:18 BPT

Hôm nay ta sẽ làm cho ngươi ra một thành vững chắc, một cột sắt, một vách đồng. Ngươi có thể chống lại bất cứ ai trong xứ: Các vua Giu-đa, sĩ quan, thầy tế lễ, và các dân trong xứ.
BPT: Thánh Kinh: Bản Phổ thông™
Share